បើកយុគសម័យថ្មីនៃវិស័យភស្តុភារកម្មខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់នៅកម្ពុជា! ក្រុមហ៊ុន LIXIN GROUP នឹងវិនិយោគចូលហ៊ុ...